Bouwproces

Tijdens een gemeente-avond voorjaar 2018 zijn de wensen van onze gemeente voor een nieuw kerkgebouw in kaart gebracht. Naar aanleiding daarvan is door de bouwcommissie een Programma van Eisen opgesteld. Dit is aan een paar architecten voorgelegd. Begin 2019 hebben we gekozen voor RoosRos als architect voor de bouw van een nieuwe kerk vanwege hun visie, schetsontwerp, presentatie en professionaliteit. Het schetsontwerp is vervolgens getransformeerd naar een Structuurontwerp.

Ontwerp

Hierna volgde de fase van het Voorlopig Ontwerp waarbij het ontwerp verder is uitgewerkt binnen het bouwteam bestaande uit: projectmanager Bureau Lakerveld, architect RoosRos, aannemer Burgland Bouw, installatie-adviseur Klimaatservice, constructeur IBT, akoestisch adviseur het Geluidburo en de bouwcommissie. Doel was te komen tot een uitvoering gereed ontwerp passend binnen het bouwbudget.

Bouw

De grond in Hoog-Dalem is per 1 juli 2021 aangekocht.

Op 13 oktober 2021 is het definitieve besluit genomen door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Gorinchem voor het 3-kerkenplan in Gorinchem, waaronder Nieuwbouw Hoog-Dalem in Gorinchem-Oost.

Op 25 oktober 2021 heeft het College van Kerkrentmeesters de investeringsraming, passend binnen het bouwbudget, goedgekeurd en zal opdracht geven aan aannemer Burgland Bouw om te starten met de bouw. In week 47, eind november, zal er geheid gaan worden.

Inmiddels is ook de omgevingsvergunning van de gemeente Gorinchem ontvangen.

Op zaterdag 20 november was er een officieel en feestelijk moment om de start van de bouw te vieren. Bekijk hier het fotoverslag en/of de video.

De bouw duurt vervolgens ongeveer een jaar, dus oplevering en ingebruikname eind 2022.