Bouwproces

Tijdens een gemeente-avond voorjaar 2018 zijn de wensen van onze gemeente voor een nieuw kerkgebouw in kaart gebracht. Naar aanleiding daarvan is door de bouwcommissie een Programma van Eisen opgesteld. Dit is aan een paar architecten voorgelegd. Begin 2019 hebben we gekozen voor RoosRos als architect voor de bouw van een nieuwe kerk vanwege hun visie, schetsontwerp, presentatie en professionaliteit. Inmiddels is het schetsontwerp getransformeerd naar een Structuurontwerp. De koop van de grond in Hoog-Dalem staat nu op de agenda van het bestuur van de kerk voor finale goedkeuring en afronding.

Vervolgens willen we de fase van het Voorlopig Ontwerp ingaan waarbij het ontwerp verder wordt uitgewerkt en waarbij we een aannemer, constructeur en installatie-adviseur willen gaan selecteren. We hopen deze fase rond de zomer 2021 af te ronden, waarna aan het Technisch Ontwerp en Definitieve Ontwerp kan worden begonnen, gevolgd door de bouwvoorbereidingen. We verwachten de start van de bouw eind 2021. De bouw duurt vervolgens ongeveer een jaar, dus oplevering en ingebruikname eind 2022.