Financiën

De bouwcommissie is enthousiast aan het werk om een kerkgebouw te realiseren op een zichtbare plek in de wijk. Een teken van hoop en een fysieke plek in de wijk waar alle mensen uit de wijk elkaar kunnen ontmoeten. 

Voor zo’n nieuw kerkgebouw is geld nodig. Daarom richten we ons tot u. U kunt het verschil maken. We zijn op verschillende manieren bezig om dat geld bij elkaar te brengen. Het komt erop neer dat er nog een bedrag van € 275.000,- ontbreekt om tot een sluitende begroting te komen. Uw financiële steun is nodig! Met uw gift zijn de kosten voor de bouw van een kerk in Gorinchem-Oost gedekt. 

Wilt u meehelpen om de nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Dan bieden wij u hiervoor de volgende opties:

  • Maak een gift over via internetbankieren. Wilt u uw bijdrage bestemmen voor een specifiek doel zoals de kerkzaal,  keuken of het jeugdhonk? Vermeld dan bij de overboeking ook de titel: NL85RABO0373743599 t.n.v. PKN PGG Nieuwbouw Oost. Of scan de QR code

  • Leg een periodieke gift vast voor de komende vijf jaar. Een periodieke gift is een fiscaal aantrekkelijke vorm, volledig aftrekbaar van de Belasting. U kunt daardoor meer geven, zonder dat het u meer kost! Voor het geven van een periodieke gift moet u een formulier invullen. Deze kunt u hieronder downloaden. Ook vindt u hier uitleg en een rekenvoorbeeld.

Denkt u erover om een (grote) gift te doen of wilt u meer weten over periodiek schenken? Neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters via [email protected] pggmail.nl