Informatiegids

Via de onderstaande knop kunt u de informatiegids van onze wijkgemeente openen. Hiervoor heeft u een wachtwoord nodig, deze treft u aan op de informatietafel in de kerk.

Begin 2020 is dit wachtwoord ook onder al onze leden verspreid. In de informatiegids vindt u onder andere de wijkindelingen met bijbehorende ouderlingen en contactpersonen. Ook vindt u hierin bijvoorbeeld informatie over de verschillende gespreksgroepen of over het aanschaffen van collectebonnen.

We hebben deze keer bewust gekozen voor een digitale informatiegids omdat informatie snel veroudert. Door deze gids digitaal aan te bieden kunnen we ervoor zorgen dat de informatie up to date blijft.

Open de Informatiegids