Ontmoeten

We ontmoeten elkaar tijdens de wekelijkse dienst, al dan niet onder het genot van een kopje koffie, maar er zijn meer momenten om contacten op te doen.

Koffie voor en na de dienst

Elke zondag is er voor en na de dienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Er is koffie, thee en limonade voor de kinderen. Soms is er wat lekkers bij. Voor de koffie en thee wordt een kleine vrijwillige bijdrage gevraagd.

Gespreksgroepen

Gemeenteleden ontmoeten elkaar op diverse momenten en op verschillende plaatsen om verhalen te delen en elkaar te inspireren. Er zijn diverse groepen actief.

Gesprekgroep
Deze gespreksgroep is niet leeftijdsgebonden maar bestaat momenteel uit 40-ers en 50-ers. Een keer per maand komt men op zondagavond bij elkaar bij één van de deelnemers thuis. Leidraad is een boek of een door één van de deelnemers voorbereid onderwerp.

Gesprekgroep ± 30-45 jaar
Een groep gemeenteleden in deze leeftijdscategorie komt op donderdagavond bij elkaar bij één van de deelnemers thuis. Persoonlijk contact is erg belangrijk daarom drinken we eerst uitgebreid koffie/thee. Vervolgens bespreken we een onderwerp. Ook is er ruimte om onze zorgen, moeilijke momenten en blijdschap met elkaar te delen.

Gespreksgroep Faith
Een keer per maand komt een groep van 7 tot 9 personen bij elkaar om een thema te bespreken. Het thema wordt afgeleid uit een boek of televisie programma. De gesprekken zijn divers en gaan met name over hoe een ieder het geloof beleeft. Op een luchtige en informele manier geven we zo verdieping aan ons geloof.

Leesgroep
De leesgroep komt één keer in de zes weken bij elkaar om de leeservaring van een bepaald boek uit te wisselen. Er worden ca. 6 romans per jaar behandeld. De enige voorbereiding is het lezen van het boek.

Gemeenteavond

Eenmaal in het seizoen is er een gemeenteavond. Soms worden er belangrijke beslissingen besproken die de kerkenraad moet nemen maar niet tot stand kunnen komen zonder de gemeente te horen. Een andere keer is het een avond met een ludiek of onderhoudend karakter. De organisatie ligt altijd in handen van de kerkenraad. Suggesties en ideeën van gemeenteleden zijn welkom.

Huiskamergesprekken

In het voorjaar worden alle gemeenteleden persoonlijk uitgenodigd voor een huiskamergesprek bij iemand thuis. Met een groep gemeenteleden wordt een bepaald (actueel) thema besproken. De ouderling en de pastoraal medewerkers organiseren deze avond.

Startzondag

Na de zomervakantie beginnen we een nieuw seizoen met een startzondag. Deze zondag valt meestal in September. De invulling van deze dag is ieder jaar anders. Er is vaak een bijzondere dienst en we drinken daarna uitgebreid koffie met elkaar. De laatste twee jaar werd er een running lunch georganiseerd. Gemeenteleden stellen hun huis open en serveren aan een groep andere gemeenteleden een kop soep of een broodje. Wie er komt is een verrassing. Dat kan een bekende zijn en anders is het mooi moment om kennis te maken. De lunch wordt gezamenlijk afgesloten met een dessert bij de kerk.