Voor jong en oud

Voor jong en oud
Iedereen is welkom in onze gemeente. We vinden het belangrijk om alle generaties bij elkaar te brengen. Dat gebeurt in onze kerkdiensten maar ook na de dienst als we samen koffiedrinken (en limonade!), tijdens ons kampeerweekend begin juni en op de startzondag in september. Daarnaast zijn er natuurlijk ook speciale activiteiten voor verschillende doelgroepen.

Kinderen
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er kindercatechese: vier bijeenkomsten per jaar, na schooltijd. In oktober wordt er een kinderdienst gehouden over het thema van de Kinderboekenweek. Eén keer per jaar gaan de kinderen naar Het Gasthuis om te zingen tijdens de kerkdienst in dit verpleeghuis. Elk jaar wordt er op een zaterdagmiddag aan het begin van de zomer een ontspannen activiteit georganiseerd.

Jeugd
Voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar is er één keer per maand jeugdkerk. Ze wonen dan niet de gewone kerkdienst bij maar hebben een eigen viering in een andere ruimte. Elke zondag is er een jeugdcollectant. Eens in de twee à drie weken is er op vrijdagavond de DAGO: een jeugdclub die allerlei ontspanningsactiviteiten organiseert. Ook voor de jeugd zijn er catechisaties, meestal zo’n zes tot acht avonden per jaar, voor verschillende leeftijdsgroepen. Jaarlijks wordt er tenminste één jeugddienst gehouden. Verder wordt geprobeerd de jeugd een eigen rol te geven bij allerlei activiteiten van de gemeente.

Ouders
De manier waarop je het geloof zelf hebt meegekregen en nu beleeft is waardevol. Hoe laat je dit zien aan je kinderen? Hoe maak je geloven bespreekbaar, hoe reageer je als jouw kind niet meer naar de kerk wil gaan en welke rituelen kun je inzetten? In een aantal bijeenkomsten gaan we als ouders met elkaar in gesprek en denken we na over de manier waarop je geloof kan vormgeven in jouw gezin.

Ouderen
We geven oudere gemeenteleden extra aandacht door middel van een bezoek van de contactpersoon, de bloemengroet, een kerstattentie en een suikerbrood na de oogstdienst. Bent u niet meer in staat om met eigen vervoer naar de dienst te komen dan staan er vrijwilligers klaar. Zij halen u op en brengen u ook weer thuis. In het Praathuis kunt u met elkaar van gedachten wisselen over kerkelijke en wereldse zaken. Elke maand is er een bijeenkomst in De Heul.

Kampeerweekend
Iedereen is van harte welkom om mee te gaan kamperen in een weekend eind mei / begin juni. Op een RCN camping wordt een veld gereserveerd voor tenten en caravans. Liever wat meer comfort? Er zijn ook chalets en bungalows te huur op deze camping. Er worden diverse activiteiten georganiseerd zoals een meditatieve wandeling, een gezamenlijke maaltijd en het afwerken van een uitdagend survival parcours. Op zondag vieren we een dienst in de buitenlucht (of tent als het weer niet meewerkt). Deze weekenden zijn erg gezellig en in een korte tijd leer je elkaar beter kennen.