Jeugd

Kinderen en jongeren worden tijdens de kerkdienst zoveel mogelijk ingeschakeld en meegenomen. Ze helpen met collecteren, nemen deel aan het avondmaal en maken een kaartje voor de bloemengroet. Ook zijn er momenten waarop kinderen en jongeren naar een eigen ruimte gaan.

Crèche

Tijdens de kerkdienst worden kinderen tot 4 jaar opgevangen in de crèche. Elke week staan er 2 vrijwilligers klaar in het lokaal achter de koffieruimte. Tijdens de collecte mag je kind worden opgehaald zodat het samen met de gemeente de zegen kan ontvangen.

Kindernevendienst

Voor de preek is er een kindermoment in de dienst. De predikant vertelt welk verhaal centraal staat deze zondag en we zingen een kinderlied. Daarna nemen de kinderen het licht van de paaskaars mee en gaan naar een eigen ruimte.

Er is een groep voor de onderbouw (ca. 4 t/m 7 jaar) en een groep voor de bovenbouw (8 t/m 12 jaar). We vertellen verhalen en praten met elkaar. Veelal maken we een passende verwerking bij het verhaal. Ook zingen en spelen wordt gebruikt als middel. We gebruiken de methode Kind op Zondag.

Ons streven is dat kinderen het fijn vinden in de nevendienst. Als leiding proberen we dan ook een goede en gezellige sfeer te creëren. We hopen hiermee kinderen een plaats te geven in de kerk waarin ze met plezier kennis nemen van de verhalen.

Projecten

Gedurende de adventsperiode en de veertigdagentijd worden de projecten van Kind op Zondag gevolgd. Deze projecten worden voorbereid door de leiding van de kindernevendienst en, indien nodig, aangepast naar onze eigen gemeente. In de kerk besteden we aandacht aan het project tijdens het kindermoment en zingen we een projectlied. Op deze manier leven we als gehele gemeente toe naar Kerst en Pasen.

Kids in Actie

Een aantal keer per jaar besteden we aandacht aan de projecten van Kids in Actie tijdens de kindernevendienst. Centraal staat Rainbow de duif. Ze laat de kinderen dan dingen zien uit de wereld om ons heen, waarbij een verbinding gelegd wordt met de Bijbelverhalen die we met de kinderen lezen.

Sponsorkind

Via de organisatie World Vision sponseren we Kaikasha Siddque Shamim. Zij woont in India en is geboren op 10 september 2010. Met het steunen van Kaikasha steunen we ook het project in de sloppenwijk Dharavi in Mumbai. Speerpunten van het hulpprogramma zijn onderwijs, gezondheidszorg en de rechten van kinderen en vrouwen. Een aantal keer per jaar maken de kinderen in de kindernevendienst een tekening of knutselwerkje voor Kaikasha. Op deze manier maken we hen bewust van het omzien naar anderen.

Overstapdienst

Tijdens het jeugdweekend (net voor de zomervakantie) organiseren we een jeugddienst waarbij we afscheid nemen van de oudste kinderen. Een feestelijk en soms ook emotioneel moment. We betrekken de ouders bij deze dienst en geven de kinderen een herinnering mee. Vervolgens worden ze welkom geheten bij de jeugdkerk.

Jeugdkerk

Vraag je je af of er meer is? Ben je op zoek naar de zin van je leven? Loop je rond met andere levensvragen of wil je meer te weten komen over het christelijk geloof?
Kom dan elke 2e zondag van de maand naar de viering voor jongeren van 12 t/m 16 jaar tijdens de reguliere kerkdienst. Centraal staat: ontmoeting, verhalen van toen en nu en bezinning op een eigentijdse manier.
Net voor de collecte sluiten we aan bij de kerkdienst om de zegen te ontvangen.