Komende diensten

Iedere zondag om 10:00 uur wordt er een kerkdienst gehouden in de Regenboogschool, Albertine Kehrerstraat 7.
Alleen in de zomervakantie is de school gesloten en komen we bij elkaar in de Dalemse Kerk, Merwedijk 5. De dienst daar begint om 9:30 uur.

Meestal is onze eigen predikant Dirk Ophoff de voorganger. Ook predikanten van andere Protestantse Gemeenten in Gorinchem gaan wel eens voor en soms zijn er gastpredikanten.

De volgende diensten staan de komende weken op het programma:

23 december 2018

Kerkdiensten
10:00 – Regenboogschool

Op vierde advent is ds. L.H. Woord uit Almere onze voorganger. Het is de laatste mogelijkheid om slogans te noemen voor de Gouden Ster verkiezing.

24 december 2018

Kerkdiensten
21:30 – Dalemse kerk
Ds. Dirk Ophoff

Kerstnachtdienst vieren we in de Dalemse Kerk. Na afloop is er chocolademelk en kerstbrood.

25 december 2018

Kerkdiensten
10:00 – Regenboogschool
Ds. Dirk Ophoff

Op eerste kerstdag vieren we de komst van kind van het licht.
Tijdens het Gouden Ster gala kiezen we de beste reclame voor ons geloof. Iedereen kan zijn/haar stem uitbrengen tijdens de dienst.

30 december 2018

Kerkdiensten
10:00 – Regenboogschool
Ds. Dirk Ophoff

31 december 2018

Kerkdiensten
19:30 – Dalemse kerk
Ds. Dirk Ophoff Oudejaarsdienst

6 januari 2019

Kerkdiensten
10:00 – Regenboogschool

De eerste kerkdienst in het nieuwe jaar wordt geleid door mevr. N. Rijneveld-Schep.

13 januari 2019

Kerkdiensten
10:00 – Regenboogschool
Ds. Dirk Ophoff

Vandaag is er een zangdienst met thema: ‘in alle talen’
Na de dienst is er een korte gemeentevergadering waarbij alle gemeenteleden hun mening mogen geven over de vraag die is gesteld tijdens de gemeenteavond op 9 januari.