Komende diensten

Iedere zondag om 10:00 uur wordt er een kerkdienst gehouden in de Regenboogschool, Albertine Kehrerstraat 7.
Alleen in de zomervakantie is de school gesloten en komen we bij elkaar in de Dalemse Kerk, Merwedijk 5. De dienst daar begint om 9:30 uur.

Meestal is onze eigen predikant Dirk Ophoff de voorganger. Ook predikanten van andere Protestantse Gemeenten in Gorinchem gaan wel eens voor en soms zijn er gastpredikanten.

De volgende diensten staan de komende weken op het programma:

30 juni 2019

Kerkdiensten
10:00 – Regenboogschool

Voorganger is ds. Bert-Karel Foppen, voormalig predikant van wijkgemeente Grote Kerk.

7 juli 2019

Kerkdiensten
10:00 – Regenboogschool

Ds. J. Wolleswinkel uit Meerkerk leidt de dienst. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door onze eigen muziekgroep 4U.

14 juli 2019

Kerkdiensten
10:00 – Regenboogschool
Ds. Dirk Ophoff

In deze jeugddienst maken de oudste kinderen de overstap van de kindernevendienst naar de jeugdkerk. Het thema is ‘in beweging’. Samen met band Break Free Worship uit Dordrecht maken we er een dynamische dienst van.