Komende diensten

Iedere zondag om 10:00 uur wordt er een kerkdienst gehouden in de Regenboogschool, Albertine Kehrerstraat 7.
Alleen in de zomervakantie is de school gesloten en komen we bij elkaar in de Dalemse Kerk, Merwedijk 5. De dienst daar begint om 9:30 uur.

Meestal is onze eigen predikant Dirk Ophoff de voorganger. Ook predikanten van andere Protestantse Gemeenten in Gorinchem gaan wel eens voor en soms zijn er gastpredikanten.

De volgende diensten staan de komende weken op het programma:

20 oktober 2019

Kerkdiensten
10:00 – Regenboogschool
Ds. Dirk Ophoff

Kerkdiensten
10:00 – Regenboogschool

Ds. Ciska Stark uit Lexmond is vandaag onze voorganger.