Muziek en zang

We zingen vooral uit het Nieuwe Liedboek dat verschenen is in 2013. Ook zingen we soms liederen uit Hemelhoog en Psalmen voor nu. Daarnaast staan er regelmatig Taizéliederen, Sela en Opwekking op de orde van de dienst.
Nieuwe liederen oefenen we met behulp van een zanggroep. Aan het begin van de dienst zingt een aantal gemeenteleden het lied voor waarna we met de hele gemeente het lied repeteren. Later komt dat lied nog een keer in de dienst terug.
Alle liederen worden op de beamer geprojecteerd.

Muziek
De diensten worden begeleid door verschillende muzikanten. Meestal worden we begeleid met het orgel of de piano. Soms is er een blazersensemble en er zijn nog meer muzikale talenten in ons midden die af en toe meespelen. Elke 1e zondag van de maand begeleidt muziekgroep 4U de dienst. Deze groep wordt gevormd door enkele gemeenteleden.