Waarom nieuwbouw

Hier volgt binnenkort informatie over het voorgenomen bouwbesluit.