Wat wordt er gebouwd

Hier volgt binnenkort informatie over het voorgenomen bouwbesluit.